บ้านพักเคียงดอย เชียงราย

Contact Information
เลขที่ 2 หมู่ที่ 6 ตำบลเวียง อ.เชียงแสน จังหวัดเชียงราย, เชียงแสน
Detailed Information

บ้านพักเคียงดอย เชียงราย เป็นโรงแรม ใน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 2 หมู่ที่ 6 ตำบลเวียง อ.เชียงแสน จังหวัดเชียงราย

โทรศัพท์ 0-5377-7503