บ้านสวนเฮาส์ เชียงราย

Contact Information
เลขที่ 125 หมู่ที่ 6 ถ.เชียงแสน-สบรวก ตำบลเวียง อ.เชียงแสน จังหวัดเชียงราย, เชียงแสน
Detailed Information

บ้านสวนเฮาส์ เชียงราย เป็นโรงแรม ใน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 125 หมู่ที่ 6 ถ.เชียงแสน-สบรวก ตำบลเวียง อ.เชียงแสน จังหวัดเชียงราย

โทรศัพท์ 0-5365-0907