รุ่งตะวัน เชียงราย

Contact Information
เลขที่ 206 หมู่ที่ 5 ตำบลป่าสัก อ.เชียงแสน จังหวัดเชียงราย, เชียงแสน
Detailed Information

รุ่งตะวัน เชียงราย เป็นโรงแรม ใน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 206 หมู่ที่ 5 ตำบลป่าสัก อ.เชียงแสน จังหวัดเชียงราย

โทรศัพท์ 0-5395-5915