รุจิรา รีสอร์ท เชียงราย

Contact Information
เลขที่ 121 หมู่ที่ 3 ตำบลโยนก อ.เชียงแสน จังหวัดเชียงราย, เชียงแสน
Detailed Information

รุจิรา รีสอร์ท เชียงราย เป็นโรงแรม ใน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 121 หมู่ที่ 3 ตำบลโยนก อ.เชียงแสน จังหวัดเชียงราย

โทรศัพท์ 0-5365-0369