สบาย แอท เชียงแสน เชียงราย

Contact Information
เลขที่ 182 หมู่ที่ 8 ตำบลเวียง อ.เชียงแสน จังหวัดเชียงราย, เชียงแสน
Detailed Information

สบาย แอท เชียงแสน เชียงราย เป็นโรงแรม ใน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 182 หมู่ที่ 8 ตำบลเวียง อ.เชียงแสน จังหวัดเชียงราย

โทรศัพท์ 081-5950855