สันติโค รีสอร์ท เชียงราย

Contact Information
เลขที่ 160 หมู่ที่ 5 ตำบลเวียงชัย อ.เชียงแสน จังหวัดเชียงราย, เชียงแสน
Detailed Information

สันติโค รีสอร์ท เชียงราย เป็นโรงแรม ใน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 160 หมู่ที่ 5 ตำบลเวียงชัย อ.เชียงแสน จังหวัดเชียงราย

โทรศัพท์ 0-5360-3200