วอเตอร์ฟอร์ดวัลเลย์ เชียงราย

Contact Information
เลขที่ 333 หมู่ที่ 5 ตำบลป่าซาง อ.แม่จัน จังหวัดเชียงราย, แม่จัน
Detailed Information

วอเตอร์ฟอร์ดวัลเลย์ เชียงราย เป็นโรงแรม ใน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 333 หมู่ที่ 5 ตำบลป่าซาง อ.แม่จัน จังหวัดเชียงราย

โทรศัพท์ 0-5395-3445