สันกำแพง เลควิว รีสอร์ท เชียงใหม่

Contact Information
สันกำแพง
Detailed Information

สันกำแพง เลควิว รีสอร์ท เชียงใหม่ เป็นโรงแรม ใน อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 54 หมู่ที่ 1 ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

โทรศัพท์ 0583381039