ปานวิมาน สปา รีสอร์ท เชียงใหม่

Contact Information
แม่ริม
Detailed Information

ปานวิมาน สปา รีสอร์ท เชียงใหม่ เป็นโรงแรม ใน อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 197/2 หมู่ที่ 1 ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

โทรศัพท์ 053879494