แคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่

Contact Information
เมืองเชียงใหม่
Detailed Information

แคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่ เป็นโรงแรม ใน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 44 ถนนนิมมานเหมินทร์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โทรศัพท์ 053222111