แม่โจ้กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่

Contact Information
สันทราย
Detailed Information

แม่โจ้กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่ เป็นโรงแรม ใน อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 112 หมู่ที่ 7 ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

โทรศัพท์ 053354431