โรสิเอ็ท เชียงใหม่

Contact Information
เมืองเชียงใหม่
Detailed Information

โรสิเอ็ท เชียงใหม่ เป็นโรงแรม ใน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 24/1 ซอย 1 ถนนราชภาคินัย ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โทรศัพท์ 053217291-2