สิบแสน ลักชัวรี โฮเทล ริมปิง เชียงใหม่

Contact Information
เมืองเชียงใหม่
Detailed Information

สิบแสน ลักชัวรี โฮเทล ริมปิง เชียงใหม่ เป็นโรงแรม ใน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 211 หมู่ที่ 6 ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โทรศัพท์ 0-5321-2166