ดิ อธิษฐาน เชียงใหม่

Contact Information
เมืองเชียงใหม่
Detailed Information

ดิ อธิษฐาน เชียงใหม่ เป็นโรงแรม ใน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 888 หมู่ที่ 7 ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โทรศัพท์ 0-5344-7070