137 พิลล่าร์เฮาส์ เชียงใหม่

Contact Information
เมืองเชียงใหม่
Detailed Information

137 พิลล่าร์เฮาส์ เชียงใหม่ เป็นโรงแรม ใน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 2 ซอย 1 ถนนหน้าวัดเกต ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โทรศัพท์ 0-5324-7788