ยันตรศรี รีสอร์ท เชียงใหม่

Contact Information
เมืองเชียงใหม่
Detailed Information

ยันตรศรี รีสอร์ท เชียงใหม่ เป็นโรงแรม ใน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 24/17 ถนนนิมมานเหมินทร์ ซอย 6 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โทรศัพท์ 053214214