สาครเรสซิเดนท์ แอนด์ โฮเทล เชียงใหม่

Contact Information
เมืองเชียงใหม่
Detailed Information

สาครเรสซิเดนท์ แอนด์ โฮเทล เชียงใหม่ เป็นโรงแรม ใน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 2/2-3 ซอย 1 ถนนหน้าวัดเกต ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โทรศัพท์ 0-5326-0988-9