สะระภู เกสต์ เฮาส์ เชียงใหม่

Contact Information
เมืองเชียงใหม่
Detailed Information

สะระภู เกสต์ เฮาส์ เชียงใหม่ เป็นโรงแรม ใน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 31-33 ซอย 3 ถนนท่าแพ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โทรศัพท์ 0-5320-6575