ยางคำ วิลเลจ เชียงใหม่

Contact Information
เมืองเชียงใหม่
Detailed Information

ยางคำ วิลเลจ เชียงใหม่ เป็นโรงแรม ใน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 90/3 ถนนศรีดอนไชย ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โทรศัพท์ 053237222