สุริวงศ์ รอยัล สวีท โฮเทล เชียงใหม่

Contact Information
เมืองเชียงใหม่
Detailed Information

สุริวงศ์ รอยัล สวีท โฮเทล เชียงใหม่ เป็นโรงแรม ใน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 110 ซอย 4 ถนนลอยเคราะห์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โทรศัพท์ 053270051