สตาร์ โฮม เชียงใหม่

Contact Information
หางดง
Detailed Information

สตาร์ โฮม เชียงใหม่ เป็นโรงแรม ใน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 520 หมู่ที่ 2 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

โทรศัพท์ 053831253