ซี เอช โฮเทล เชียงใหม่

Contact Information
เมืองเชียงใหม่
Detailed Information

ซี เอช โฮเทล เชียงใหม่ เป็นโรงแรม ใน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 10 ซอย 8 ถนนเจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โทรศัพท์ 053820977