นิ่มซี่เส็ง เชียงใหม่

Contact Information
เมืองเชียงใหม่
Detailed Information

นิ่มซี่เส็ง เชียงใหม่ เป็นโรงแรม ใน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 79 ถนนเวียงพิงค์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โทรศัพท์ 053202016-7